POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.gretalesko.com jest Niebieskie spółka z o.o., , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod ...