teksty

Dojrzeć patrząc. Ikona. Nowosielski.

Dojrzeć patrząc. Ikona. Czy pojęcie obrazu się wyczerpało? Czy po tym jak sztuka zakwestionowała samą siebie podstawowy termin w malarstwie ma jeszcze jakieś autentyczne desygnaty w obecnej rzeczywistości? ...

“Bo ludzie cierpią na dwoistość”

Obie sytuacje są osobistym zapisem drogi i jednocześnie obrazami jawiącymi się w drodze. Pojawiające się w przestrzeni mają potencjał uczynienia jej przestrzenią sakralną. Obie sytuacje wreszcie mogą zaistnieć ...